Publicerat 2018-04-04 av Bemanning

Tranpenad kliver in som Huvudsponsor i FC Trollhättan!

Tranpenad har sedan starten 1999 haft ett stort engagemang i idrotten, vilket är en viktig del av vår historia och framgång.

Tack vare vårt nära samarbetet med idrotten kan vi ge våra kunder och anställda en större upplevelse och samtidigt bidra till att idrotten utvecklas på alla nivåer.

För oss är det viktigt att vara med hela vägen. Idag stödjer vi lokala elitsatsningar i de regioner vi är verksamma i men vi satsar också inom talangutveckling, bredd och ungdomsidrott.

Vi tror på idrotten som en inkluderande kraft där barn och unga med olika bakgrund och förutsättningar ges möjlighet att mötas, växa och utvecklas tillsammans.

/Andreas Hermansson
Kontorschef – Tranpenad Bemanning Trestad

Publicerat 2018-04-04

av Bemanning