våra kvalitetsstämplar

Auktorisation inom rekrytering och bemanning.

 Tranpenad är auktoriserade av Kompetensföretagen inom rekrytering och bemanning. Det innebär att vi som företag arbetar seriöst och uppfyller högt ställda krav, en trygghet både för dig som kund och medarbetare. 

 

Krav för att bli auktoriserad

Att vara ett auktoriserat bemanningsföretag innebär bland annat att vi följer etiska regler, att vi tecknat kollektivavtal, att vi tillämpar allmänna leveransvillkor, att vi tecknat ansvarsförsäkring, att vi bedrivit vår verksamhet under minst tolv månader och att vi har en jämställdhetsplan.

Att vara ett auktoriserat rekryteringsföretag innebär bland annat att vi redovisar referensfall, är ekonomiskt skötsamt och har ett system för kandidathantering, uppföljning och resultatmätning. 

 

Etiska regler

En del av att vara ett auktoriserat rekrytering- och bemanningsföretag är att följa en rad etiska regler.

Dessa innebär bland annat att vi under rekrytering gör vårt urval utefter våra kandidaters kompetens och inget annat. Det innebär också att vi behandlar information om våra medarbetare konfidentiellt, har kunskap om regler och lagar på arbetsmarknaden och om arbetsförhållanden hos våra uppdragsgivare. På så vis kan vi säkerställa en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare.

De etiska reglerna innebär också ett särskilt ansvar gentemot dig som kund, där vi bland annat är ansvariga att säkerställa diskretion om förhållanden hos alla våra uppdragsgivare.

 
 
 

 

 

 

 

 

 


Hur tas beslut om auktorisation?

Företagen som ges auktorisation granskas i samband med inträdet och därefter en gång om året. Granskningen sker i Kompetensföretagens auktorisationsnämnd där fack och arbetsgivare är representerade och ledda av en extern, opartisk ordförande. Beslut om auktorisation fattas sedan av Kompetensföretagens styrelse.

Vi är sedan xxx ett auktoriserat bemanningsföretag och sedan xxx ett auktoriserat rekryteringsföretag. 

 

Vill du veta mer om vad det innebär att välja ett auktoriserat rekrytering- och bemanningsföretag? Här kan du läsa mer:

www.kompetensforetagen.se/auktorisation, www.kompetensforetagen.se/tryggakompetensen/

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.