Integritetspolicy

 

Introduktion

Tranpenad är ett rekryterings- och bemanningsföretag och erbjuder bemannings och rekryteringstjänster inom kollektiv och tjänstemannaområdet. Vi söker inte medvetet underårigas uppgifter. Denna text beskriver Tranpenads hantering och processer avseende vår insamling och behandling av dina personuppgifter och anger dina rättigheter. Vi anser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, vilket resulterar att uppdateringar av denna text, när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling eller antar ny personuppgiftspolicy, kommer att kunna ske.

Att du ger samtycke till ”fullständigt samtycke” innebär att du kan bli kontaktad, eller på annat sätt notifierad, för alla lediga tjänster som matchar din kompetens. På detta vis ökar dina möjligheter till att hitta ett arbete hos oss på Tranpenad!

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla rekryteringstjänster som du har samtyckt till och vara sökbar för våra rekryterare, delta i intervjuer, kunskapstester, referenstagning samt din kommunikation med oss. Vi använder denna information för att förbättra vår tjänst och service till dig, utföra analyser avseende tjänstens användning och prestanda i syfte att förbättra tjänsten. Vi behandlar även dina personuppgifter för att upprätthålla säkerhetsåtgärder för personuppgifter för att förhindra bedrägerier, säkerställa nätverks- och informationssäkerhet, inklusive att förhindra obehörig åtkomst och skada till elektroniska kommunikationsnätverk och datorer.

Vi arbetar enligt de gällande dataskyddsreglerna, däribland dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation-GDPR. Personuppgiftsansvarig för all behandling är Tranpenad AB, 556597-0364.

 

Hur vi samlar in och anbänder (behandlar) dina personuppgifter

 

Personuppgifter du ger oss:

1. Söka en eller flera lediga tjänster samt skapa profil

För att Tranpenad ska kunna erbjuda jobbsökningsfunktionen baserad på ditt samtycke behandlar vi följande information inklusive, men inte begränsat till ditt namn, ditt användarnamn och lösenord, e-mail samt även personuppgifter som ges in genom CV-dokument och andra ansökningshandlingar, inklusive, men inte begränsat till kontaktinformation, personnummer, uppgift om utbildningar, uppgift om födelsedag. Vi kan också komma att begära in mer information från dig för att kunna behandla din ansökan om arbete, såsom referenser, uppgifter om färdigheter eller om yrkeslegitimation om aktuellt.

Du som registrerad kandidat kan när som helst begära dina uppgifter raderade, rättade och invända mot behandling samt begära registerutdrag över vilka personuppgifter vi behandlar om dig, begära ut dina personuppgifter för att använda dem på annat håll(dataportabilitet), och lämna klagomål genom att kontakta oss på dataskydd@tranpenad.se

Vi behandlar dina personuppgifter för rekrytering, där vi administrerar din ansökan och informerar dig om rekryteringsprocessens olika steg.

Allt går via vårt affärssystem där systemstöd finns för säkerhet samt begränsad behörighet för våra anställda som bearbetar processen.

 

2. Intervjuer, kunskapstester, referenstagning och kandidatpresentation.
Om du deltar vid intervjuer hos oss och genomgår kunskapstester som ett led i rekryteringsprocessen samlar vi in ytterligare information såsom dina svar på intervjufrågor, kunskapsfärdigheter, referenser från. Vi samlar enbart in material som har relevans för tjänsten. Du som går vidare i rekryterings processen av en tjänst presenteras till kund(3dje part)med kompetensbaserad information. Inga CV’s med personuppgifter skickas vidare till 3dje part. Dina uppgifter behandlas enligt de gällande dataskyddsreglerna som råder.

 

3. Anställd hos oss
Dina uppgifter behandlas i enlighet med de gällande dataskyddsreglerna, däribland dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation-GDPR. och finns godkända i det överenskomna Anställningsavtalet. Vi använder oss enbart av dina personuppgifter för att kunna hantera din anställning hos oss som tex namn, personnummer, kontonummer för tex faktureringsunderlag, löneberedningar. Vi skyddar dina uppgifter med säkra affärssystem samt intranät.

 

4. Vårt ansvar
Vi garanterar att dina uppgifter inte kommer användas till något annat ändamål eller i något annat sammanhang än du samtyckt till eller vad som framgår i denna policy. Vi lämnar heller inte ut dina uppgifter till något annat företag, annat än det som är nödvändiga för att administrera din ansökan, exempelvis vår IT-leverantör och lönekonsult.

Vårt dataregister samkörs inte med register från 3dje part. Dina uppgifter kommer inte att lagras längre än nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser mot dig. All insamling och behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelser med de gällande dataskyddsreglerna.

Om du kommunicerar med oss via email, post eller annan form av kommunikation, kan vi behålla sådan kommunikation och informationen däri för att använda det för att besvara din förfrågan

 

5. Allmänt
Vår rätt att behandla dina personuppgifter baseras på ditt samtycke, att uppfylla avtal med dig samt vårt berättigade intresse. Vi kan komma att behandla personuppgifter för att utveckla, optimera och hantera vår verksamhet i form av den tjänsten vi erbjuder dig. I syfte att förbättra våra interna processer kan vi komma att sammanställa statistik för våra analysbehov. Vi har ett berättigat intresse av sådan behandling, men kommer att anonynisera personuppgifterna i så stor utsträckning som möjligt.

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.