Integritetspolicy

 

Introduktion

Tranpenad är ett rekryterings- och bemanningsföretag och erbjuder bemannings och rekryteringstjänster inom kollektiv och tjänstemannaområdet. Vi söker inte medvetet underårigas uppgifter. Denna text beskriver Tranpenads hantering och processer avseende vår insamling och behandling av dina personuppgifter och anger dina rättigheter. Vi anser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, vilket resulterar att uppdateringar av denna text, när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling eller antar ny personuppgiftspolicy, kommer att kunna ske.

Att du ger samtycke till ”fullständigt samtycke” innebär att du kan bli kontaktad, eller på annat sätt notifierad, för alla lediga tjänster som matchar din kompetens. På detta vis ökar dina möjligheter till att hitta ett arbete hos oss på Tranpenad!

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla rekryteringstjänster som du har samtyckt till och vara sökbar för våra rekryterare, delta i intervjuer, kunskapstester, referenstagning samt din kommunikation med oss. Vi använder denna information för att förbättra vår tjänst och service till dig, utföra analyser avseende tjänstens användning och prestanda i syfte att förbättra tjänsten. Vi behandlar även dina personuppgifter för att upprätthålla säkerhetsåtgärder för personuppgifter för att förhindra bedrägerier, säkerställa nätverks- och informationssäkerhet, inklusive att förhindra obehörig åtkomst och skada till elektroniska kommunikationsnätverk och datorer.

Vi arbetar enligt de gällande dataskyddsreglerna, däribland dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation-GDPR. Personuppgiftsansvarig för all behandling är Tranpenad AB, 556597-0364.

 

Hur vi samlar in och anbänder (behandlar) dina personuppgifter

 

Personuppgifter du ger oss:

1. Söka en eller flera lediga tjänster samt skapa profil

För att Tranpenad ska kunna erbjuda jobbsökningsfunktionen baserad på ditt samtycke behandlar vi följande information inklusive, men inte begränsat till ditt namn, ditt användarnamn och lösenord, e-mail samt även personuppgifter som ges in genom CV-dokument och andra ansökningshandlingar, inklusive, men inte begränsat till kontaktinformation, personnummer, uppgift om utbildningar, uppgift om födelsedag. Vi kan också komma att begära in mer information från dig för att kunna behandla din ansökan om arbete, såsom referenser, uppgifter om färdigheter eller om yrkeslegitimation om aktuellt.

Du som registrerad kandidat kan när som helst begära dina uppgifter raderade, rättade och invända mot behandling samt begära registerutdrag över vilka personuppgifter vi behandlar om dig, begära ut dina personuppgifter för att använda dem på annat håll(dataportabilitet), och lämna klagomål genom att kontakta oss på dataskydd@tranpenad.se

Vi behandlar dina personuppgifter för rekrytering, där vi administrerar din ansökan och informerar dig om rekryteringsprocessens olika steg.

Allt går via vårt affärssystem där systemstöd finns för säkerhet samt begränsad behörighet för våra anställda som bearbetar processen.

 

2. Intervjuer, kunskapstester, referenstagning och kandidatpresentation.
Om du deltar vid intervjuer hos oss och genomgår kunskapstester som ett led i rekryteringsprocessen samlar vi in ytterligare information såsom dina svar på intervjufrågor, kunskapsfärdigheter, referenser från. Vi samlar enbart in material som har relevans för tjänsten. Du som går vidare i rekryterings processen av en tjänst presenteras till kund(3dje part)med kompetensbaserad information. Inga CV’s med personuppgifter skickas vidare till 3dje part. Dina uppgifter behandlas enligt de gällande dataskyddsreglerna som råder.

 

3. Anställd hos oss
Dina uppgifter behandlas i enlighet med de gällande dataskyddsreglerna, däribland dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation-GDPR. och finns godkända i det överenskomna Anställningsavtalet. Vi använder oss enbart av dina personuppgifter för att kunna hantera din anställning hos oss som tex namn, personnummer, kontonummer för tex faktureringsunderlag, löneberedningar. Vi skyddar dina uppgifter med säkra affärssystem samt intranät.

 

4. Vårt ansvar
Vi garanterar att dina uppgifter inte kommer användas till något annat ändamål eller i något annat sammanhang än du samtyckt till eller vad som framgår i denna policy. Vi lämnar heller inte ut dina uppgifter till något annat företag, annat än det som är nödvändiga för att administrera din ansökan, exempelvis vår IT-leverantör och lönekonsult.

Vårt dataregister samkörs inte med register från 3dje part. Dina uppgifter kommer inte att lagras längre än nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser mot dig. All insamling och behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelser med de gällande dataskyddsreglerna.

Om du kommunicerar med oss via email, post eller annan form av kommunikation, kan vi behålla sådan kommunikation och informationen däri för att använda det för att besvara din förfrågan

 

5. Allmänt
Vår rätt att behandla dina personuppgifter baseras på ditt samtycke, att uppfylla avtal med dig samt vårt berättigade intresse. Vi kan komma att behandla personuppgifter för att utveckla, optimera och hantera vår verksamhet i form av den tjänsten vi erbjuder dig. I syfte att förbättra våra interna processer kan vi komma att sammanställa statistik för våra analysbehov. Vi har ett berättigat intresse av sådan behandling, men kommer att anonynisera personuppgifterna i så stor utsträckning som möjligt.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.