Så får ännu fler i Göteborgs utsatta områden jobb!

2019-11-11

Välkommen till lunchseminarium!

Så får ännu fler i Göteborgs utsatta områden jobb! Lyssna till en aktuell och intressant dialog där Tranpenads grundare och VD, Tomas Hulth, medverkar i företagarpanelen på Almegas lunchseminium den 18 november kl 12-13 på Södra Hamngatan 53 i Göteborg

Den stora klyftan på arbetsmarknaden är den mellan utrikes födda och de födda i Sverige. Almega arbetar för att halvera tiden det tar för nyanlända att få jobb från i genomsnitt närmare åtta år till tre år.

Trots stor brist på personal i yrken med låga krav på utbildning matchas och utbildas inte de nyanlända till de lediga jobben. Ny statistik som SCB tagit fram åt Almega visar att tjänstesektorn är den ledande jobbskaparen för nyanlända och utrikes födda som bor i utsatta och särskilt utsatta områden i Göteborg. Hur kan ännu fler i Göteborgs utsatta områden få jobb i tjänstesektorn? Vad krävs för att utrikes födda ska komma in på arbetsmarknaden snabbare än idag?

Medverkande:
Företagarpanel
- Sebastian Åkerman, VD Städalliansen
- Thomas Hulth, VD Tranpenad
- Ali Khalil, VD Miljonbemanning

Politikerpanel
- Anna Johansson (S), Ordförande i arbetsmarknadsutskottet
- David Josefsson (M),  Riksdagsledamot och ordförande i Moderaterna Göteborg
- Helene Odenjung (L), Kommunalråd Göteborg

Moderator: Per Hammar, näringspolitisk expert, Almega

Anmäl dig här!

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.